Showing all 3 results

อบรมการใช้งาน โปรแกรม DaVinci Resolve 16

เรียนรู้พื้นฐานการตัดต่อ ทำงานแก้สี ผสมเสียง และเทคนิคพิเศษทางภาพ หลักสูตรโดย Blackmagic Design สอนโดย Certified Trainer ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรในชั้นเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับไฟล์ที่ทำตามไปพร้อมกับผู้สอน และเมื่อจบการเรียนการสอนมีการทดสอบในระบบออนไลน์เพื่อรับใบรับรองการจบหลักสูตรทันที

อยากเรียนทำภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มาเรียนกับเราที่ CDA ACADEMY


บทเรียนโปรแกรม DaVinci Resolve 16

เมื่อจบการเรียนการสอนมีการทดสอบในระบบออนไลน์เพื่อรับใบรับรองการจบหลักสูตรทันที

 

บทที่ 1 พื้นฐานการตัดต่อในหน้า Cut

- เริ่มต้นกับหน้า Cut

- การเพิ่มคลิปเข้าไปในไทม์ไลน์

- การตรวจสอบคลิปด้วยฟังก์ชัน Source Tape

- การมาร์กอินและเอาต์อย่างแม่นยำ

- การใช้เครื่องมือตัดต่ออัจฉริยะ

- การตัดต่อคลิปแบบมัลติแคม

- การตัดต่อด้วยเครื่องมือทริม (Trim Edit)

บทที่ 2 การใส่เอฟเฟกต์และนำเสนองานในหน้า Cut

- การมิกซเ์สียง

- การเปลี่ยนทรานสิชัน

- การปรับขนาดและลดการสั่นของคลิป

- การเปลี่ยนความเร็ว

- การใส่ไตเติล

- การใช้ Effect Library

- การแพนและซูมคลิป

- การใส่เอฟเฟกตเ์สียง

- การแชรบ์น YouTube และ Vimeo

บทที่ 3 การจัดการโปรเจกต์ใหม่

- การกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ

- ทำความรู้จักหน้าต่าง Interface บน DaVinci Resolve

- การนำเข้าคลิป

- การตรวจสอบและลากดูคลิป

- การดูข้อมูล Metadata

- การเพิ่มข้อมูล Metadata ที่กำหนดเอง

- การสร้างบินใหม่

- การแสดงคีย์เวิร์ดในสมาร์ตบิน

- การบันทึกบินที่กำหนดเอง

บทที่ 4 การตัดต่อแบบ Rough Cut

- การสร้างไทม์ไลน์

- การตัดต่อขั้นต้น

- สครับด้วยปุ่ม JKL

- การแทร็กคลิปลงบนไทม์ไลน์

- การใช้ไทม์โค้ด (Timecode)

- การตัดต่อเฉพาะภาพวิดีโอ

- การตัดต่อจากในบิน

- การแทนที่ช็อต

บทที่ 5 การย้ายคลิปมาลงในไทม์ไลน์

- การนําเข้าโปรเจกต์และรีลิงก์มีเดีย

- การใส่สีให้กับคลิป

- การลบคลิปโดยไม่ให้เหลือช่องว่าง

- การตัดแบ่งคลิป

- การตัดและวางคลิป

บทที่ 6 ตกแต่งไทม์ไลน์

- ปรับแต่งเลยเ์อาต์สำหรับการทริม

- การทริมด้วยเพลยเ์ฮด

- การทริมแบบไม่เหลือช่องว่าง

- การเลือกแทร็กเพื่อทริม

- การใช้งานโรลทริม

- การสลิปคลิป

- การทริมด้วยเครื่องมือ Selection tool

บทที่ 7 การใช้ทรานสิชันและเอฟเฟกต์

- เฟดอิน และเฟดเอาท์(Fade In/
Fade Out)

- วิธีใส่ Cross Dissolves

- การปรบัแต่งทรานสิชัน (Transitions)

- การจัดเก็บพรีเซ็ตที่ปรับแต่งเอง

- วิธีใช้ทรานสิชันและฟิลเตอรจ์าก Effects Library

- วิธีรีเฟรมช็อต

- วิธีเรนเดอร์และทำแบคก์ราวด์แคช (Background Caching)

- วิธีเปลี่ยนสปีดแบบคงที่

บทที่ 8 การทำงานกับเสียงในหน้า Edit

- การมาร์กสีให้บนแทร็ก

- การหามาร์เกอร์โดยใช้หน้าต่าง

- การมองมาร์เกอร์ในบิน

- การมอนิเตอร์ (Monitor) การโซโล (Solo) และการปิดเสียงออดิโอ (Mute)

- การอ่านมิเตอร์เสียง (Meter) และการกำหนดทาร์เกต (Setting Targets)

- การเปลี่ยนระดับเสียงภายในคลิป

- การใส่เฟดเสียง (Audio Fades)

บทที่ 9 Mixing Sound in Fairlight: Exploring the Interface

- ทำความรู้จักหน้าตาโปรแกรมหรือ Interface

- เปลี่ยนชื่อและเพิ่มสีให้กับแทร็ก

- วิธีการดู Spotting List

- วิธีเปลี่ยนแทร็กฟอร์แมต

- ตัดต่อด้วยการทริม (Trim)ใน หน้า Fairlight

- ใส่เสียงซาวดเ์อฟเฟกต์

- บันทึกเสียงบนไทม์ไลน์

- ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเสียง

- วิธีการใช้เอฟเฟกต์ FairlightFX

- ตั้งค่าระดับเสียงให้กับแทร็ก

บทที่ 10 การสร้างกราฟิกและเอฟเฟกต์ในหน้า Fusion

-การสำรวจหน้า Interface

-การเพิ่มคลิปจาก มีเดียพูล

-ทำความเข้าใจ Merge node

-การแทรกและการปรับเอฟเฟกต์

-การเชน merge node เข้าด้วยกัน

-การมาส์กเอฟเฟกต์

-การเพิ่มเอฟเฟกต์จาก Effect Library

-การใช้เลเยอร์จากหน้า Edit

-การเพิ่มโซลิดมาส์ก

-การเพิ่มข้อความในหน้า Edit

-การเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับข้อความในหน้า Fusion

-การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม

บทที่ 11 บทเรียนเร็ว: วิธีการแก้สี

-เรียนรู้หน้า Color เบื้องต้น

-การปรับแต่งด้วยเครื่องมือลิฟต์ แกมมา และเกน (Lift, Gamma and Gain)

-วิธีใช้เครื่องมือควบคุมการแก้สีขั้นต้นอื่นๆ (Primary Corrector)

-ทำความเข้าใจเรื่องโนด (Nodes)

-การแก้สีเฉพาะส่วน (Secondary Color Corrections)

-การใช้ Resolve FX

-การติดตามวัตถุด้วยพาวเวอร์วินโดว์ (Tracking Power Windows)

บทที่ 12 Performing Primary Color Corrections

-วิธีปรับแก้สีแบบอัตโนมัติ 336

-การบาลานซ์ค่าสีและค่าความสว่างโดยใช้ คัลเลอร์วีล (Color wheels)

-ตรวจสอบการปรับแต่งภาพจากการดูสโคป (Scope)

-การทำภาพให้เป็นธรรมชาติด้วย Primaries Bars

-การบาลานซ์ด้วยเครื่องมือเพิ่มเติมของ Primary Controls

-การใช้เครื่องมือ Curve สำหรับการแก้สีขั้นต้น

– การคัดลอกสีไปยังช็อตที่คล้ายกัน

บทที่ 13 การแก้สีเฉพาะส่วน (Secondary Adjustment)

- การแก้สีเฉพาะส่วน (Secondary Adjustment) ด้วย HSL Curves

- การเลือกพื้นที่บนภาพด้วยเครื่องมือ Qualifier

- การสลับการเลือกด้วยการใช้ Outside Nodes

- การผสมผสานการใช้ Qaulifiers และเครื่องมือ Power Windows

- การใช้เครื่องมือ Tracker

- การเปิดใช้เครื่องมือ Stabilizer ให้กับคลิป

บทที่ 14 การออกแบบและสร้างสรรค์ลุคให้กับชิ้นงาน

- การสร้างภาพ ขาว-ดำ

- การใช้ Look up Table เพื่อสร้างลุคให้กับภาพอย่างเร็ว

- การสร้างสรรค์ลุค Bleach Bypass

- การบันทึกเกรดให้มองเห็นข้ามโปรเจกต์

บทที่ 15 การจบงานและส่งมาสเตอร์

- การสร้างไฟล์สำหรับ Web Streaming

- การสร้าง Preset แบบกำหนดเอง