การใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง ตอนที่ 2

การใช้ Fairlight

DaVinci Resolve 16 – Fairlight Audio Production Part 2

การใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง ตอนที่ 2

ในวีดีโอการใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง ส่วนที่ 2 ในรูปแบบภาษาไทยนี้ เราจะพาทุกท่าน ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในส่วนที่ 1 และผ่านขั้นตอนที่จำเป็นในการผสมเสียง จนไปถึงการ Delivery ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงาน โดยใช้ Fairlight Audio ใน DaVinci Resolve 16

 

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากเสียงเริ่มต้น เพื่อไปเป็นงานมาสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ ในวีดีโอนี้ เราจะพาคุณไปเรียนรู้ในส่วนเพิ่มเติมของเทคนิคการบาลานซ์เสียง Normalization,Compression,Equalization และการสร้างสรรค์การออกแบบเสียง

ในตอนท้ายของวีดีโอ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานบนระบบ Submixes และการ Bounce เพื่อทำให้การผสมเสียงง่ายขึ้น จนถึงการ Pan ระบบเสียง และการ Delivery ในขั้นตอนสุดท้าย

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลด Project ที่ใช้และทำไปพร้อมกับวิดีโอนี้ได้ที่

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/training

และดาวน์โหลดโปรแกรม DaVinci Resolve เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve

 

0:00 Introduction

บทนำ

0:45 Balancing clip levels

การบาลานซ์คลิปเสียง

2:11 Adding keyframes to change levels within a clip

การเพิ่ม Keyframes เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงในคลิป

3:46 Loop Playback

การเล่นแบบวนซ้ำ

4:20 Listen / Play again shortcut

การใช้งาน Shortcut Play Again

7:28 Normalize audio levels

การ Normalize ระดับเสียง

8:14 Normalize multiple clips Relative / Independent

การ Normalize ระดับเสียงพร้อมกันในหลายๆคลิป

9:39 Reducing sibilance with the De-esser plugin

การลดเลียง Sibilance ด้วย De-Esser Plugin

11:18 Exploring clip EQ and sweeping a bell curve

การใช้งาน EQ บนคลิป และการใช้เทคนิค Sweeping

13:27 Applying De-Esser Plugin

การใช้งาน De-Esser Plugin

14:33 Working with track Dynamics

การทำงานกับความดัง-เบา ของเสียงในแทร็ค

15:26 Using the Compressor

การใช้งาน Compressor

21:43 Applying track EQ

การใช้งาน EQ บนแทร็ค

24:50 Using the Chorus FairlightFX Plugin

การใช้งาน Chorus FairlightFX Plugin

27:30 Sound Design – Create a heart monitor sound effect

การออกแบบเสียง – เพื่อสร้างเสียงเอฟเฟกต์เครื่องวัดหัวใจ

28:51 Create a new timeline for the effect

การสร้างไทม์ไลน์เพื่อการสร้างเสียงเอฟเฟกต์

29:15 Create a stereo track

การสร้าง Stereo แทร็ค

29:56 Working with the Test Tone Settings (oscillator)

การทำงานกับ Test Tone Settings (oscillator)

31:09 Patch the system test tones for recording

การ Patch system test tones เพื่อการบันทึกเสียง

32:56 Pink noise levels in the track and loudness meters

ระดับเสียง Pink Noise ในแทร็ค และ Loundness Meters

38:45 Changing pitch

การเปลี่ยน Pitch ของเสียง

39:17 Bouncing the finished effect as a new clip

การ Bouncing สำหรับเสียงเอฟเฟกต์ เพื่อเป็นคลิปเสียงใหม่

42:10 Mixing like tracks into stems

การผสมเสียงเพื่อการทำ Stems

44:30 Creating new submix buses and mains

การสร้าง Submix Buses และ Mains

45:35 Assigning tracks to buses

การกำหนดแทร็คในการทำ Buses

48:00 Patching buses and mains in the Mixer

การ Patching Buses และ Main ใน Mixer

49:52 Bouncing Mix to Track to create stems

การ Bouncing Mix to Track เพื่อการสร้าง Stems

51:00 Finishing

การทำงานขั้นสุดท้าย

51:51 Track panning

การแพนเสียงในแทร็ค

52:37 Link Group / Tracks

การจัดกลุ่มของแทร็ค

54:04 Deliver Page / Output settings

Deliver Page และ การตั้งค่าการส่งออก

 

อยากเรียนทำภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มาเรียนกับเราที่ CDA ACADEMY