การใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง ตอนที่ 1

การใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง

DaVinci Resolve 16 – Fairlight Audio Production Part 1

การใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง ตอนที่ 1

คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุดวิดีโอเทรนนิ่งอย่างเป็นทางการ ออกแบบหลักสูตรโดย Blackmagic Design และสอนโดย Certified Trainer วิดีโอ “การใช้ Fairlight ในการทำงานระบบเสียง”

ในวีดีโอนี้ เราจะสอนในเรื่องของ ฟังก์ชัน และ การทำงานของระบบเสียง จากมุมมองของวิศวกรเสียงคุณจะเรียนรู้ไปกับ การแก้ไขเสียงตัวละคร การบาลานซ์ระดับเสียง การบันทึกเสียงพากย์ การแก้ไขเสียงในระบบ Track layers การจัดการเสียงพูด เปลี่ยนเสียงจากเสียงเทคอื่นๆ การระบุปัญหาของเสียงรวมไปถึงการแก้ไข และอื่นๆ อีกมากมาย

 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลด Project ที่ใช้และทำไปพร้อมกับวิดีโอนี้ได้ที่ https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/training

และดาวน์โหลดโปรแกรม DaVinci Resolve เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve

 

0:00 Introduction: Developing a Soundtrack

บทนำ

0:47 Getting to know the Interface of DaVinci Resolve Fairlight

รู้จักหน้าต่างและการทำงานในหน้า Fairlight

1:40 Evaluating the edited scene

การประเมินฉากที่ต้องแก้ไข

4:00 Extending an audio clip

การขยายคลิปเสียง

4:35 Zoom controls

การควบคุมเครื่องมือซูม

6:30 Viewing the scene on the Edit page

การดูซีนในหน้า Edit

7:20 Balancing volume levels

การบาลานซ์ระดับเสียง

10:00 Using the Inspector / Using meters as a guide

การใช้งาน Inspector การอ่านเครื่องมือวัดระดับเสียง

14:46 Working with fade handles and volume keyframes

การใช้งานเครื่องมือ Fade และ การใช้ Keyframes กับระดับเสียง

15:55 Customizing the interface

การปรับแต่งหน้าต่างการทำงาน

17:35 Working with Timeline Markers

การทำงานกับ Timeline Markers

18:15 Using the Markers Index

การใช้งาน Markers Index

21:04 Creating a Marker

การสร้าง Markers

23:00 Previewing audio clips in the Media Pool

การดูคลิปเสียงบน Media Pool

23:54 Editing audio clips to the timeline

การตัดต่อเสียงเพื่อนำมาใช้ในไทม์ไลน์

25:27 Naming, coloring and moving a track

การตั้งชื่อ เปลี่ยนสี และการย้ายแทร็ค

30:27 Creating a new track

การสร้างแทร็ค

32:47 Using video and audio scrollers in the timeline

การใช้งาน Video และ audio scrollers ในไทม์ไลน์

35:05 Working with Dialogue

การทำงานกับเสียงตัวละคร

36:54 Recording Voiceover

การบันทึกเสียงพากย์

38:00 Disable /Enable Clips

การปิด และ เปิด คลิปเสียง

39:29 Recording / patching tracks

การบันทึกเสียง และการ Patching

41:50 Using titles as a script prompt

การใช้งาน Titles เพื่อเป็นสคริปต์

46:43 Working in Track Layers

การทำงานร่วมกับ Track Layers

48:10 Moving and splitting clips in track layers

การย้าย และการตัดคลิป บนระบบ Track Layers

49:47 Using the Range selection tool

การใช้เครื่องมือ Range Selection

51:23 Moving layered audio clips in the timeline

การย้ายคลิปเสียงแบบ Layer บนไทม์ไลน์

54:34 Dialogue Editing

การตัดต่อเสียงตัวละคร

54:16 Moving clips to different tracks

การย้ายคลิปเสียงไปยังแทร็คอื่นๆ

1:01:54 Cut and paste clips to new tracks

ตัด และ วาง คลิปเสียง ในแทร็คใหม่

1:04:10 Previewing the finished checkerboard edit

การตรวจทานการแก้ไขเสียง

1:07:04 Scrolling the timeline in fixed playhead mode

การใช้งาน Fixed Playhead

1:09:32 Repairing dialogue clips

การซ่อมแซมเสียงตัวละคร

1:11:07 Using the FairlightFX De-Hummer plugin

การใช้งาน FairlightFX De-Hummer

1:14:07 Looped playback

การเล่นแบบวนซ้ำ

1:15:52 Cache audio effects in the timeline

การ Cache เอฟเฟกต์เสียงในไทม์ไลน์

1:21:22 Replace dialogue with another take from the Media Pool

การเปลี่ยนเสียงจากเทคอื่นๆ ด้วย Media Pool

 

อยากเรียนทำภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มาเรียนกับเราที่ CDA ACADEMY